Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih                              zdarma zdarma
Přístup na Internet                        zdarma   zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek                      zdarma zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka                                       5 Kč     5,-
2. upomínka                                     10 Kč  10.-
3. upomínka                                     15 Kč 15,-
Upomínací dopis                               20 Kč 20.-